اطلاعات عمومی

 

گروه نورولوژی دارای دو بخش فعال در زمینه درمانی و آموزشی در بیمارستان های فارابی و امام رضا(ع) می باشد و همکاران گروه در این دو مرکز فعالیتهای تشخیص درمانی و آموزشی را عهده دار می باشند و آموزش دوره رزیدنتی در حال حاضر در بیمارستان امام رضا (ع) صورت می پذیرد.