فعالیتهای تحقیقاتی

 

(( فهرست پژوهش های قبلی و مقالات مجری ))

« دکتر داریوش افشاری »

*****************************************************************

  

2- گزارش سک خانواده مبتلا به Vonrecklinghausen در کرمانشاه ، سال 75 ( پایان نامه )

3- افزایش خوش خیم فشارداخل جمجمه و بررسی موارد آن در 5 سال اخیر بیماران بستری در بیمارستان فارابی  ز سال 70 لغایت 74 ( پایان نامه )

4- گزارش یک خانواده مبتلا به توبرواسکلروزیس در شهر کرمانشاه ، پاییز 74 ( پایان نامه )

5- گزارش یک مورد نادر اختلال تبدیلی فلج تبدیل لوله گوارش و مثانه ( پایان نامه )

6- معرفی یک مورد هیپرآلدوسترونیسم اولیه همراه با گانگلیو نورما فوق کلیه ، پاییز 74 ( پایان نامه )

7- گزارش سه مـورد صرع شکمی در بیمـاران ارجاعـی به کلینیک ویــژه دانشگاه علـوم پـزشکی کـرمانشاه ( پایان نامه )

8- گزارش یک مورد بیمار مبتلا به میوزیت اسیفیکان پیشرونده ، شهریور 77 ( پایان نامه )

9- بررسی علل عود حملات اپی لپسی در بیماران اپی لپتیکی که تحت کـنترل دارویی بـوده اند ، بهمن 79 ( پایان نامه )

10- بررسی اپیدمیولوژیک مبتلایان به سندرم گیلن باره بستری در بخش نورولوژی بیمارستان فارابی  ،کرمانشاه سال 71 تا80 (پایان نامه)

11- ماده مخدر عقاید مسموم کننده ، کرمانشاه 1384

12- بررسی میزان عود تشنج بعد از قطع درمان دو ساله در بیماران اپی لپتیک طی سالهای 83-1373در شهر کرمانشاه ، 1386 انتشارات : کنگره بین المللی بیماریهای مغز و اعصاب و الکترو فیزیولوژی بالینی ایران

13- Optimising MS Therapy ، May 2007 Malaysia

 

(( فهرست پژوهش های قبلی و مقالات مجری ))

« دکتر نازنین رزازیان »

*****************************************************************

  

2- بررسی توزیع فراوانی درمان به روش منوتراپی و پلی تراپی و عوامل مساعدکننده شروع پلی تراپی در بین بیماران صرعی مراجعه کننده به درمانگاه فارابی کرمانشاه ، طی سالهای 70-79 ( پایان نامه )

3- بررسی اتیولوژیک حوادث عروقی مغزی در بالغین جوان بستری شده در بیمارستان فارابی ، طی سالهای 78-68             ( پایان نامه )

4- بررسی موارد پریفرال نوروپاتی و سندرم پای بیقرار در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه تحت همودیالیز در مرکز آموزشی درمانی چهارمین شهید محراب در 3 ماهه اول سال 80 ( پایان نامه )

5- تعیین ویژگی های بیماران بستری شده با تشخیص خونریزی ساب آراکنوئید در بیمارستان فارابی کرمانشاه ، طی سالهای 72-81 ( پایان نامه )

6- بررسی اپیدمیولوژیک انواع سردرد در مراجعه کنندگان به درمانگاه بیمارستان فارابی کرمانشاه ، سال 80 ( پایان نامه )

7- بررسی شیـوع مشـکلات خـواب در دانشجویـان پـزشکـی دانشـگاه علـوم پـزشکی کرمانشاه ، سال 84 ( پایان نامه )

8- بررسی میزان ارتباط یافته های هدایت عصبی با درجه بندی بالینی نوروپاتی تورنتو در بیماران نوروپاتی دیابتی ، بهمن 84 ( پایان نامه ) 

9- کتاب بیماری پارکینسون توماس فولتینی ، 1384

10- مقاله : تعیین ویژگیهای بیماران مبتلا به خونریزی ساب آراکنوئید ( دوازدهمین کنگره نورولوژی و الکتروفیزیولوژی بالینی ) ، 1384

11- مقاله : چگونه با ام . اس زندگی کنیم   ( دومین کنگره بین المللی ام . اس ) ، 1384

12- مقاله : صرع در حاملگی ارائه در دومین سمینار صرع تهران ، 1384 تهران

13- همایش مراقبتهای پرستاری در بیماریهای خاص ، 1384 کرمانشاه

14- مقاله : مولتیپل اسکلروز همایش مراقبتهای پرستاری در بیماریهای خاص ، 1384

15- مقاله : آیا بیماری آمیوتروفیک لاترال اسکلروزیس می تواند عارضه دیررس سلاح های شیمیایی باشد . 1384 تهران سومین کنگره سراسری طب نظامی

16- تحقیق و گزارش یک مورد خونریزی ساب آراکنوئید در بیمار مبتلا به کوآرکتاسیون آئورت ، 1383

17- بتامتازون در درمان M.S ( دومین سمینار انجمن صرع ایران )

18- پاسخ به سؤالات در مورد پارکینسون ، 1384 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

19- بررسی میزان مرگ و میر ناشی از C.V.Aدر بیمارستان فارابی ، 1382 مجله بهبود

20- معرفی بیمار مبتلا به کوآرکئاسیون آئورت با تظاهر خونریزی تحت عنکبوتیه ، 1383 مجله بهبود

21- حملات ایسکمی گذرا در بیمارستان امام خمینی تهران ، 1378 انتشارات : مجله دانشکده پزشکی تهران

22- نوروپاتی محیطی و سندرم پای بیقرار در نارسایی کلیه ، 1381 انتشارات : فصلنامه علوم اعصاب ایران

23- درد در سالمندان ، 1381 انتشارات : شهرداری تهران

24- درد در بیماران نوروپاتی پارانئولوژیک ، 1379 انتشارات : فصل نامه علوم اعصاب ایران

25- مولتیپل اسکلروزیس ، 1384 انتشارات : خلاصه مقاله کنگره مراقبتهای پرستاری

26- بررسی ویژگیهای مبتلایان به خونریزی تحت عنکبوتیه در بیمارستان فارابی،1384 انتشارات : فصلنامه علوم اعصاب ایران

27- چگونه با M.S زندگی کنیم ؟ 1384 انتشارات : خلاصه مقاللات کنگره M.S

28- صرع در حاملگی ، 1374 انتشارات : خلاصه مقالات کنگره صرع

29- بررسی میزان ارتباط یافته های ‍C.N.S با درجه بندی تورنتو در دیابتیک ها ، 1384 انتشارات : طرح تحقیقاتی مصوب

30- معرفی 3 بیمار مبتلا به فلج ایدیوپاتیک عصب فاسیال ( بـل ) در یک خانواده ، 1386 انتشارات :کنگره بین المللی بیماریهای مغز و اعصاب و الکترو فیزیولوژی بالینی ایران

 

 

(( فهرست پژوهش های قبلی و مقالات مجری ))

« دکتر حسن همایونفر »

*****************************************************************

 

 

2- گزارش دو مورد بیماری شارکوماریتوس ( پرونئال وسکولار آتروفی ) در یک خانواده و بررسی علت دردهای سرکش          در یکی از این دو مورد ( پایان نامه )

3- کتاب بیماری پارکینسون توماس فولتینی ، 1384

4- پاسخ به سؤالات در مورد پارکینسون ، 1384 انتشارات : دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

5- بررسی میزان مرگ و میر ناشی از C.V.Aدر بیمارستان فارابی ، 1382 انتشارات : مجله بهبود

 

(( فهرست پژوهش های قبلی و مقالات مجری ))

« دکتر آرش بستانی »

*****************************************************************

  

2- بررسی میزان ارتباط یافته های ‍C.N.S با درجه بندی تورنتو در دیابتیک ها ، 1384 انتشارات : طرح تحقیقاتی مصوب

3- بررسی میزان عود تشنج بعد از قطع درمان دو ساله در بیماران اپی لپتیک طی سالهای 83-1373 کرمانشاه ، 1386 انتشارات : کنگره بین المللی بیماریهای مغز و اعصاب و الکترو فیزیولوژی بالینی ایران

   

 

 

1- بررسی اپیدمیولوژیک حوادث عروقی مغزی منجر به مرگ بیماران مبتلا به سکته های مغزی بستری در بیمارستان فارابی ، طی سالهای 77-79 ( پایان نامه )

 

 

1- بررسی اپیدمیولوژیک و ریسک فاکتورهای ضایعات عروقی

 

مغزی در بیمارستان فارابی ، طی سالهای 76-78 ( پایان نامه )

1- ارزش تشخیص 2 روش cmr , cmu در سندرم تونل کارپال ، تهران

1- گزارش یک مورد پسودوتومور سربری با تظاهرات روانپزشکی ، پاییز 1375 ( پایان نامه )