تسهیلات و خدمات

  

- امکانات رفاهی

 

 

پاویون دستیاران خانم

تعداد اتاق های اختصاصی دستیاران رشته موردنظر

3

تعداد متوسط تخت های موجود در هر اتاق

2

خط تلفن مجز ا برای هر اتاق

دارد R   ندارد o

نمازخانه

دارد R   ندارد o

اتاق مطالعه

دارد R   ندارد o

اتاق ناهار خوری

دارد R   ندارد o

سروغذا در پاویون

دارد R   ندارد o

آشپزخانه

دارد R   ندارد o

حمام

دارد R   ندارد o

سرویس بهداشتی

دارد R   ندارد o

 


 

                      امکانات کمک آموزشی

 

الف-سالن اجتماعات

دارد R       ندارد £

ب-بخش سمعی وبصری بیمارستان

 

دستگاه اسلاید

دارد R       ندارد £

دستگاه اورهد

دارد R       ندارد £

دستگاه اپک

دارد R       ندارد £

دستگاه ویدیو

دارد R       ندارد £

تلویزیون

دارد R       ندارد £

امکانات تهیه عکس

دارد R       ندارد £

امکانات تهیه اسلاید

دارد R       ندارد £

مجموعه CD آموزشی

دارد R       ندارد £

پ-زیراکس (اختصاصی برای استفاده آموزشی)

دارد R       ندارد £

ت- امکانات رایانه ای

دارد R       ندارد £

ث-امکانات رایانه ای بادسترسی به شبکه های اطلاع رسانی

دارد R       ندارد £

ج-بایگانی کدبندی شده (بیمارستان)

دارد R       ندارد £

چ-بایگانی کامپیوتری

دارد R       ندارد £