اطلاعات عمومی

معرفی بخش:

بیمارستان معتضدی از سال 1332 به عنوان زایشگاه و بخش زنان شروع به فعالیت نموده است و از سال 1371 این بیمارستان زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه پذیرش دستیار داشته است .بیمارستان معتضدی اولین مرکز آموزشی زنان به ورود سال 1385 بخش زنان بیمارستان امام رضا(ع) مورد بهره برداری قرارگرفت.

بخش فوق تخصص IVF درسال 1374 به مجموعه زنان ومامائی دربیمارستان معتضدی اضافه گردیدتاکنون 49متخصص زنان و زایمان از این مرکز فارغ التحصیل شده اند ودرحال حاضر 9 عضو هیئت علمی و 27 رزیدنت دارد.

مدیران قبلی گروه :

1-دکترشجاعیان

2-دکترمریم صداقت

3-دکترفهیمه شجری

4-دکترحمیرا نجومی

5-دکترطراوت فاخری

6-دکترشهره ملک خسروی

7-دکترانیس الدوله نانکلی

8-دکترفرحناز کشاوری

9-دکترشهره ملک خسروی