پیام مدیر گروه

  

چشم آینـه ی انعکاس محیط بیرون با درون انسان است ، انسان به استناد دیده ها ، باور می کند ، اندیشه می کند و پدیده ای نو می آفریند . چشم دریچه  ای به سوی بیشتر آموختن است تا بر پایه ی ارتقاء آموخته ها بر دانش بشری افزوده و به تکامل علوم بپردازد . چشم یکی از مهمترین اعضاء و در حساسترین قسمت بدن جای گرفته ، از این رو می توان گفت بیماری چشم یکی از پر اهمیت ترین بیماری ها در نزد مردم می باشد که بی وقفه در صدد درمان آن بر می آیند .                

 حساسیت این عضو ایجاب می کند متخصصینی متعهد همیشه آماده ارائه خدمات به نیازمندان باشند ، در حال حاضر متخصصین این رشته که در سطح دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مشغول فعالیت می باشند نه تنها با خدمات خود نیاز درمانی استان را در دو مرکز آموزشی درمانی امام خمینی ( ره ) وامام رضا ( ع ) مرتفع می نمایند به سایر استان های مجاور حتی کشور همسایه عراق نیز خدمات ارائه می دهند