پیام مدیر گروه


پیام مدیرگروه

آموزش روانپزشکی با هدف ارتقائ سلامت روان جامعه از ضروریات توسعه پایدار و پیشرفت کشور و جامعه اسلامی است.