حدود یک صد سال پیش که اشعه X توسط آقای ویلیام روتنگن کشف شد هیچکس در آن زمان به اهمیت موضوع واقف نبود و از طرفی همه میدانستند که بزرگترین مشکل در پیش روی پزشکان عدم توان رویت ارگانهای داخلی بدن بود که بر این اساس بتوانند علل بیماری را پیدا کرده و به درمان بپردازند ولی پس از مدتی این کشف انقلاب بزرگی را در پزشکی بوجود آورد و با استفاده از این کشف ،  توان رویت داخل بدن میسر شد واز آن زمان تاکنون پیشرفتهای چشمگیری در ارتقاء تکنولوژی رشته رادیولوژی بوجود آمد و روز به روز دستگاهها و تجهیزات کامل تری برای دیدن بهتر و دقیقتر آناتومی بدن و به تبع آن پاتولوژیهای گوناگون بوجود آمد و در حال حاضر به جرأت میتوان گفت که تمام رشته های تخصصی پزشکی بدون استفاده و تکیه بر دقت رادیولوژی توان تشخیص و درمان مناسب بیماریها را ندارند .

با توجه به اهمیت فوق از مسئولین محترم انتظار میرود در خصوص تجهیز مراکز آموزشی و درمانی به دستگاهها و تجهیزات پیشرفته رادیولوژی اقدام لازم را صورت داده تا باعث  کوتاهی زمان بستری بیمار شده و تشخیص و درمان به موقع بیماریها میسر شود .

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بیش از 15 سال است که به تربیت دستیار رادیولوژی می پردازد و در این زمینه بحمدالله موفق بوده و امیدوارم با عنایت بیشتر وزارت متبوع در خصوص تجهیز بهتر مراکز رادیولوژی در پیشرفت امر آموزش این رشته مهم و اساسی ، گروه رادیولوژی دانشگاه کرمانشاه را یاری  نمایند .

                                 والسلام

                                 دکتر بهزاد تن قطاری

                                 مدیر گروه رادیولوژی