گروه آموزشی رادیوتراپی  و آنکولوژی

مدیرگروه : دکتر نگین فرشچیان

CV

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

پست الکترونیکی 
 
دکتر امیری فرد.pdf            

دکتر نسرین امیری فرد

رادیوتراپی

دانشیار

دکتری تخصصی

n_amirifard@kums.ac.ir
 
نگین فرشچیان.pdf

دکتر نگین فرشچیان

رادیوتراپیک آنکولوژی

استادیار

دکتری تخصصی

farshchian.n@kums.ac.ir
 
CV.ملیحه دیانی.pdf

دکتر ملیحه دیانی

رادیوتراپی

استادیار

دکتری تخصصی

 maliheh.dayani@kums.ac.ir