گروه آموزشی طب زناشویی

 مدیر گروه : دکتر جواد زرگوشی

  

CV

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

 پست الکترونیکی
 

 دکتر جواد زرگوشی


دکتری تخصصی 

          استاد 

       

jzargoushi@kums.ac.ir
 
دکتر خزایی
 

دکتر مظفر خزاعی

دکتری علوم تشریحی (فلوشیپ کشت سلول

استاد 

mkhazaei@kums.ac.ir
 
مرضیه کبودی
 

دکتر مرضیه کبودی

PHD بهداشت باروری

استاد      
fkaboudi@kums.ac.ir

 

 

  -پروفسور جواد زرگوشی

دکتر زرگوشی

متخصص و جراح کلیه و مجاری ادراری- تناسلی ،اختلالات جنسی و آمیزشی، فوق تخصص اندو-اورولوژی

 مدیر گروه طب زناشویی 

 

 

Email: zargooshi@yahoo.com

 

 

- خانم دکتر شهره ملک خسروی

(Obstetrician and Gynocologist)

 

 - کارشناس امور فرهنگی بیمارستان امام رضا(ع)                                                          

 

 

img085

 

 نام ونام خانوادگی: رضا خسروی

مدرک تحصیلی: کارشناس معارف اسلامی

 Email: khosravireza45@yahoo.com