اطلاعات عمومی

 

 

 

سابقه گروه :                   

گروه ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) در کنار  سایر بخش ها امور آموزشی- درمانی خود را به انجام می رساند . امکانات گروه در این مرکز عبارت از 40 تخت ارولوژی بستری و 12 تخت ارولوژی سرپایی است علاوه بر آن واحد سنگ شکنی درمانگاه  تخصصی ، واحد ارودینامیک را می توان نام برد . گروه ارولوژی از سال 1367در مرکز آموزشی درمانی چهارمین شهید محراب به آموزش کار آموزان و کارورزان پزشکی بر اساس برنامه  تنظیمی دانشکده پزشکی اشتغال داشته و از سال 1371 پذیرش دستیار تخصصی را شروع نموده و تا کنون ادامه دارد در اسفند سال 1384 بخش اورولوژی  به مرکز جدید التاسیس امام رضا (ع) منتقل شده در کنار سایر بخش های تخصصی که به تدریج در این مرکز راه اندازی شدند به شکل بیمارستان عمومی فعالیت خود را تاکنون  ادامه داده است. اعضاء گروه ارولوژی در نمودار تشکیلاتی دانشکده پزشکی 7 نفر دارای پست سازمانی هستند و در بیمارستان به خدمت اشتغال دارند . یک نفر دانشیار فلوشیپ اطفال-یک نفر استادیار  فلوشیپ پیوند کلیه -یک نفر مربی متخصص ارولوژی یک نفر استادیار متخصص ارولوژییک نفر استادیار فلوشیپ اندویورولوژی-دونفر همکار اموزشی متخصص ارولوژی می باشد.گروه ارولوژی از سال 1369 موفق به انجام بیش از 1700 مورد پیوند کلیه گردیده است.این گروه در حال حاضر در زمینه پذیرش دستیار تخصصی  توسط هیات بورد تایید کامل می باشد.

 

مدیر گروه : آقای دکتر محمود رضا مرادی

معاون اموزشی گروه : آقای دکتر حسین عبدی

رئیس بخش : آقای دکتر بهرام صمدزاده

مدیربرنامه دستیاری : آقای دکتر فرج ا... پرهوده

مسئول اموزش کارورزان:اقای دکتر محمد حسن امیدوار برنا

مسئول اموزش کاراموزان:خانم دکتر زهره برتنی

 مسئول کمیته امتحانات : خانم دکتر زهره برتنی

سوپروایزر آموزشی گروه : خانم مریم صیادی کارشناس مامایی

                                                                                                                                               

 

طـــرح دوره95.pdfطـــرح دوره95.
-وظایف هیات علمی و دانشجویان.pdf-وظایف هیات علمی و دانشجویان.pdf
16-ایین نامه و مستندات قانونی اساتید.pdf-ایین نامه و مستندات قانونی اساتید.pdf

 

-عکس دست جمعی اساتید گروه ارولوژی اسفند ماه 94.pdf-عکس دست جمعی اساتید گروه ارولوژی اسفند ماه 94.pdf

 

-لینکهای مفید علمی مرتبط اسفند 94.pdf-لینکهای مفید علمی مرتبط اسفند 94.pdf