اخبار

شورای مدیران بالینی یکشنبه سیزدهم بهمن ماه

شورای مدیران بالینی یکشنبه سیزدهم بهمن ماه

 

 

شورای مدیران بالینی در سیزدهم بهمن ماه ۹۸ با حضور ریاست محترم دانشکده، دکتر بابک صیاد در دانشکده پزشکی برگزار گردید.

 

شورای مدیران بالینی سیزدهم بهمن ماه ۹۸

شورای مدیران بالینی سیزدهم بهمن ماه ۹۸
شورای مدیران بالینی سیزدهم بهمن ماه ۹۸
شورای مدیران بالینی سیزدهم بهمن ماه ۹۸

 

۱۴ بهمن ۱۳۹۸ ۱۰:۳۱