اخبار

برگزاری آزمون درس فیزیوپاتولوژی بیماریهای روماتیسمی مورخ 99/3/12 به صورت مجازی

برگزاری آزمون درس فیزیوپاتولوژی بیماریهای روماتیسمی مورخ 99/3/12 به صورت مجازی

 

 

 احتراما به اطلاع میرساند امتحان درس فیزیوپاتولوژی بیماریهای روماتیسـمی روز دوشنبه  مورخ 99/3/12 بصورت مجازی ساعت 8:30 صبح برگزار میگردد. باتوجه به مجازی بودن آزمون زمان پاسـخگوئی به هر سوال 30 ثانیه درنظر گرفته شده است.


۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۱:۵۰