اخبار

کارگاه آموزش مجازی حمایت از کالای ایرانی با احتساب 8 ساعت آموزشی ( امر به معروف و نهی از منکر )

کارگاه آموزش مجازی حمایت از کالای ایرانی با احتساب 8 ساعت آموزشی ( امر به معروف و نهی از منکر )
۱۴ دی ۱۳۹۹ ۱۳:۱۵