اخبار

برنامه هفتگی دروس دانشجویان رشته پزشکی ترم اول مقطع علوم پایه در نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹

برنامه هفتگی دروس دانشجویان رشته پزشکی ترم اول مقطع علوم پایه در نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹
۲۳ دی ۱۳۹۹ ۱۰:۲۸