اخبار

انتصاب آقای دکتر محی الدین امینی به عنوان سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان روانسر

انتصاب آقای دکتر محی الدین امینی به عنوان سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان روانسر
۴ اسفند ۱۳۹۹ ۱۴:۳۷