اخبار

انتصاب آقای دکتر رضا محمدی به عنوان معاون مرکز رشد فناوری سلامت

انتصاب آقای دکتر رضا محمدی به عنوان معاون مرکز رشد فناوری سلامت
۴ اسفند ۱۳۹۹ ۱۴:۴۵