اخبار

اولین رویداد دانشجویی انتقال تجربیات در آموزش پزشکی (همزمان 22 امین همایش بین المللی آموزش پزشکی)

اولین رویداد دانشجویی انتقال تجربیات در آموزش پزشکی (همزمان 22 امین همایش بین المللی آموزش پزشکی)

 

 

تجربه های موفق آموزشی.pdf فرم راهنمای نحوه ارائه تجربه های موفق آموزشی

 
1

۵ اسفند ۱۳۹۹ ۱۳:۰۰