اخبار

نخستین مدرسه زمستانه مجازی ایرسام

نخستین مدرسه زمستانه مجازی ایرسام

 

باشگاه هواداران دانشجویی ایرسام (بهدا) برگزار می کند:


🔸نخستین مدرسه زمستانه مجازی ایرسام
🔹‌موضوع: مقدمات آموزش پزشکی
🔸گروه هدف: تمامی دانشجویان علوم پزشکی کشور
🔹دوره به صورت ترکیبی (همزمان و غیر همزمان) برگزار می گردد.
📌ثبت نام زودهنگام: 16 تا 25 دی ماه 1400
📌ثبت نام: 26 دی تا 1 بهمن ماه 1400

 

لینک ثبت نام:
لینک عضویت در باشگاه هواداران دانشجویی ایرسام:
با ارسال این لینک می توانید همکاران خود را برای عضویت در انجمن دعوت کنید:

نخستین مدرسه زمستانه مجازی ایرسام

۱۸ دی ۱۴۰۰ ۱۴:۴۰