اخبار

تجلیل و قدردانی از زحمات فراوان اعضای گروه عفونی دانشکده پزشکی

تجلیل و قدردانی از زحمات فراوان اعضای گروه عفونی دانشکده پزشکی

 

 

در جلسه ای با حضور مدیران گروههای آموزشی علوم پایه دانشکده پزشکی و نماینده کارکنان آئین تجلیل و قدردانی از زحمات فراوان دو تن از اعضای گروه عفونی آقای پروفسور صیاد و سرکار خانم دکتر شیروانی برگزار گردید و لوح تقدیر و سپاس به ایشان به نمایندگی از کلیه اعضای هیأت علمی و کارکنان اهدا گردید.

 

تقدیر و تشکر از متخصصان عفونی دانشکده پزشکی

تقدیر و تشکر از متخصصان عفونی دانشکده پزشکی

 

2  
تقدیر و تشکر از متخصصان عفونی دانشکده پزشکی

 

 

   

۱۹ دی ۱۴۰۰ ۱۴:۱۰