اطلاعات علم سنجی دانشکده پزشکی در سال 2021

مطابق با اطلاعات سامانه علم سنجی دانشگاههای کشور، در سال 2021، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با دارا بودن شاخص H-index=31 در میان دانشکده های پزشکی و غیرپزشکی سراسر کشور، در رتبه 46 قرار می گیرد.

در میان دانشکده های پزشکی سراسر کشور، این دانشکده جایگاه بیست و ششم را دارا می باشد.

از بین زیرمجموعه های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، این دانشکده پس از دانشکده داروسازی در رتبه ششم قرار دارد.

سایر اطلاعات بدین شرح است:

 

 

مراکز تحقیقاتی برتر:

مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی با رتبه کشوری 26

مرکز تحقیقات عوامل محیطی موثر بر سلامت با رتبه کشوری 28

مرکز تحقیقات علوم دارویی با رتبه کشوری 32

 

 

فراوانی نسبی رتبه اعضای هیئت علمی دانشکده

 

 

 

 

فهرست اعضای برتر مرتب شده بر اساس شاخص H-index