الزامی بودن ارائه گواهی شرکت در کارگاه روش تحقیق مقدماتی قبل از ارسال پروپوزال دانشجویان تحصیلات تکمیلی الزامی بودن ارائه گواهی شرکت در کارگاه روش تحقیق مقدماتی قبل از ارسال پروپوزال دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 


 

ردیف

نوع فرم

فایل الکترونیک

 1  فرم پروپوزال کامل
             فرم جدید پروپوزال.docx
 2   فرم پروپوزال انگلیسی

 فرم پروپوزال انگلیسی.doc

3  فرم تعهد استاد راهنما و دانشجو در طرحهای پایان نامه ای مصوب
فرم تعهد استاد راهنما و دانشجو در طرحهای پایان نامه ای

فرم تعهد استاد راهنما و دانشجو در طرحهای پایان نامه ای  
 4  فرم  تایید پروپوزال اصلاح شده توسط داور
فرم  تایید پروپوزال اصلاح شده توسط داور
 
 5

 صورتجلسه گروه - دانشجویان پزشکی

صورتجلسه گروه - دانشجویان پزشکی
 

 6

 صورتجلسه گروه - دستیاری

صورتجلسه گروه - دستیاری
 
 7

 صورتجلسه گروه-تحصیلات تکمیلی

صورتجلسه گروه- ارشد
 
 8  درخواست بررسی عنوان و موضوع پایان نامه
فرم بررسی عنوان 
   
 9  فرم تایید ضرورت انجام طرح تحقیقاتی کار آزمایی  فرم تایید ضرورت انجام طرح تحقیقاتی کار آزمایی
 10  شیوه نامه پایان نامه های  محصول محور  شیوه نامه پایان نامه های محصول محور.pdf
 1211  پایان نامه های گروهی (یک عنوان پایان نامه برای دو یا چند دانشجو)  گروپ

 

 12  فرم پروپوزال مطالعات حیوانی
فرم پروپوزال مطالعات حیوانی