معرفی دانشکده

                                 

mcollege

                                                      

                                       

    سال تاٌسیس دانشکده: 1355

      رئیس دانشکده: پروفسور بابک صیاد

        پست الکترونیکی : Mcollege [at] kums [dot] ac [dot] ir

           تلفن:21 -08334274618

           فاکس: 08334276477 

      آدرس پستی:

کرمانشاه - بلوار شهید شیرودی - خیابان دانشگاه - دانشکده پزشکی - کدپستی 6714869914


نقشه دانشکدهkermanshah-tagh-bostan