اخبار

سامانه هم آوا (نرم افزار مدیریت امور آموزشی دانشگاه)

سامانه هم آوا (نرم افزار مدیریت امور آموزشی دانشگاه)

 

سامانه هم آوا (نرم افزار مدیریت امور آموزشی دانشگاه)

جهت ورود به سامانه هم آوا (نرم افزار مدیریت امور آموزشی دانشگاه)

 کلیک کنید   http://5.63.15.22

۱۰ خرداد ۱۴۰۰ ۰۸:۱۷