رسانه جدید


 طرح درس گروه آموزشی بیوشیمی


 نام و نام خانوادگی            

طرح درس1         

طرح درس 2 طرح درس3 طرح درس 4
دکتر زهره رحیمی

 

طرح درس بیوشیمی هورمون-دکتر رحیمیبیوشیمی هورمون

 

 

 دکترلیدا حق نظری 
 
بهداشت عمومی 98.pdfبهداشت عمومی 98  طرح درس بیوشیمی بالینی خانم دکتر حق نظری پزشکی.pdf
دکتر نازنین جلیلیان  طرح درس-مامایی-پیوسته.pdfمامایی-پیوسته   طرح درس-کارشناسی بهداشت.pdfکارشناسی بهداشت   طرح درس-علوم آزمایشگاهی-پیوسته.pdfعلوم آزمایشگاهی-پیوسته
  دکترسهیلا اسدی طرح درس دکتر سهیلا اسدی.rar طرح درس 98-99   طرح درس دکتر سهیلا اسدی.rar طرح درس    

 دکتر نایب علی رضوانی

 طرح درس اصلاح شده شهریور 98 بیوشیمی پزشکی  2.pdf  بیوشیمی علوم آزمایشگاهی

 

طرح درس   بیولوژی سلولی ومولکولی  شهریور 98-.pdf

 بیولوژی سلولی ومولکولی علوم آزمایشگاهی

 
 دکتر رضا علی بخشی
طرح درس دکترعلی بخشی -بیوشیمی بالینی.ترم دوم  99-98.pdf

طرح ارشد فیزیک پزشمی بیولوژی اول  98-99.pdf
 

 طرح درس ژنتیک دندانپزشکی نیمسال اول 98-99.pdf

ژنتیک دندانپزشکی 
 

 

 

 طرح درس پروفسور رحیمی:

Image result for word iconطرح درس دکترا- بیوشیمی اعصاب و غشا

Image result for word icon طرح درس دکترا- بیوشیمی مولکول-سلول

Image result for word logo  طرح درس دکترا- بیوشیمی هورمون

   

 


طرح درس دکتر هادی مظفری:
طرح درس بیوانفورماتیک ارشد بیوشیمی بالینی دکتر هادی مظفری و دکتر جلیلیان.doc.pdf طرح درس بیوانفورماتیک ارشد بیوشیمی بالینی

Image result for word icon طرح درس بیوشیمی عمومی داروسازی

Image result for word icon طرح درس بیوشیمی پزشکی 2 (کارشناسی علوم آزمایشگاهی)

Image result for word icon طرح درس بیوشیمی 1 علوم آزمایشگاهی

Image result for word icon طرح درس بیوشیمی عمومی کارشناسی علوم آزمایشگاهی

Image result for word icon طرح درس بیوشیمی عمومی کارشناسی صنایع غذایی

Image result for word icon طرح درس کارشناسی اتاق عمل

Image result for word icon طرح درس بیوشیمی رشته کارشناسی بهداشت عمومی

 

طرح درس دکتر نازنین جلیلیان: 

Image result for pdf icon طرح درس ژنتیک انسانی-دندانپزشکی

Image result for pdf icon طرح درس ژنتیک پزشکی-علوم آزمایشگاهی-ناپیوسته

Image result for word logo برنامه هفتگی درس بیوشیمی رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی مهر 97

طرح درس ژنتیک پزشکی-کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی-دکتر جلیلیان.pdf طرح درس ژنتیک پزشکی-کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی

 طرح درس-فیزیک پزشکی طرح درس بیولوژی سلولی و ژنتیک- ارشد فیزیک پزشکی 

 طرح درس-پرستاری طرح درس ژنتیک و ایمونولوژیپرستاری

 طرح درس-کارشناسی بهداشت طرح درس بیماری های ارثی و مشاوره ژنتیککارشناسی بهداشت

 

طرح درس دکتر نایب علی رضوانی:

 

طرح درس دکتر نایب علی رضوانی- دکتر هادی مظفری:

 

طرح درس دکتر نایب علی رضوانی- دکتر ملکی :

برنامه های آموزشی:

در حال حاضر در هر سال تحصیلی بطور متوسط 59 واحد درس بیوشیمی بالینی  ، 20 واحد درس تغذیه  و 10 واحد ژنتیک به دانشجویان پزشکی، داروسازی، کارشناسی ارشد و رشته های وابسته به پزشکی تدریس می شود.