دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی

کوریکولوم های پزشکی فوق تخصصی

کوریکولوم های پزشکی عمومی

کوریکولوم های پزشکی  بالینی

 

کوریکولوم‌های آموزشی تخصصی :

 

 

 

 ارتوپدی

 زنان و زایمان

 بیماریهای داخلی

 بیماریهای قلب و عروق

 بیماریهای عفونی و گرمسیری

 جراحی کلیه و مجاری ادراری- تناسلی

 طب اورژانس

 آسیب شناسی

 پزشکی اجتماعی

 بیهوشی

 پزشکی قانونی

 بیماریهای پوست

 پزشکی ورزشی

 چشم پزشکی

 پزشکی هسته‌ای  گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن

 جراحی عمومی

 بیماریهای مغز و اعصاب

 جراحی مغز و اعصاب   

 رادیولوژی   

 روانپزشکی

  پزشکی خانواده
 طب فیزیکی و توانبخشی  

 طب کار

 

 طب هوافضا و زیرسطحی

 
 کودکان  

 

 


کوریکولوم‌های آموزشی فوق تخصصی:

 

 آلرژی و ایمونولوژی بالینی

 قلب کودکان

 جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی

 گوارش کودکان

 جراحی قلب و عروق

 غدد درون ریز و متابولیسم

 روماتولوژی کودکان

 مغز و اعصاب کودکان

 طب نوزادی و پیرامون تولد

 جراحی کودکان

 کلیه کودکان

 عفونی کودکان

 گوارش و کبد بالغین

 روانپزشکی کودک و نوجوان

 غدد درون ریز و متابولیسم کودکان

 جراحی عروق

 نفرولوژی

 روماتولوژی

 بیماریهای ریه

 بیماریهای قلب و عروق

 جراحی قفسه صدری

 مراقبت‌های ویژه (ICU)

 خون و سرطان کودکان

 خون و سرطان بالغین

 ریه کودکان