مدیر توسعه فناوریدکتر میثم سیاه منصوری.jpg

نام و نام خانوادگیدکتر میثم سیاه منصوری

 رشته تحصیلی: مهندسی پزشکی

 مدرک : دکترای تخصصی(PhD)

 آدرس اینترنتی:  meysam.smansoory@kums.ac.ir                       

رتبه: استادیار 

 

cv: دکتر میثم سیاه منصوری cv

 

این مدیریت به عنوان یکی از واحدهای زیرمجموعه معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده پزشکی، با این هدف پایه گذاری شد تا به عنوان یک پل ارتباطی میان پژوهش اصیل و بالینی دانشکده با بخش صنعت و فناوری، عمل نماید و تشویق گر رشد طرح های پژوهشی کاربردی باشد. هدف از این موضوع، گسترش تحقیقات کاربردی و سود بردن هر دو بخش از دستاوردهای یکدیگر می­ باشد.