مدیر اطلاع­ رسانی پزشکی و منابع علمیدکتر ابراهیم برزگری.jpg

نام و نام خانوادگی: دکتر ابراهیم برزگری

رشته تحصیلی: بیوفیزیک محاسباتی

مدرک: دکترای تخصصی(PhD)

مرتبه: استادیار

آدرس اینترنتی: e.barzegari@kums.ac.ir

رزومه: CV - Dr Barzegari.pdf

این مدیریت، وظیفه اطلاع­ رسانی پژوهشی از طریق ایجاد دسترسی به منابع علمی را بر عهده دارد و یک گروه را در زیرمجموعه خود دارا می­ باشد:

-         گروه کتابخانه و تامین منابع اطلاعات