پنج شنبه، ۲۸ فروردین ۱۳۹۳, ۰۸:۲۱
جستجو
 
دسترسی 1
ژورنال
فصلنامه علمی پژوهشی بهبود
سامانه پژوهشی بهسان
بانک های اطلاعاتی
آیکونخدمات الکترونیکی 
آیکونبانک صادرات 
برنامه پزشک خانواده 
دسترسی 2

  آیین نامه های اداری 

  آیین نامه های آموزشی   

  دانشکده های پزشکی 
  دانشکده های کرمانشاه 
  

همایش ها و سمینارها

همایشهای داخلی

 

ورود به سایت

 

 تقویم دانشگاهیمکاتبات الکترونیکی (گیشه)

 


اتوماسیون اداری


 
پیام کوتاه92
 
2
 
بیمه میهن

وب دا

      گالری

      لینکهای مفید

  

Email

 e-mail

ابزار
تغییر اندازه فونت:

 

اخبار آموزشی و پژوهشیآیین نامه ها و بخشنامه هامنابع اینترنتیشرح فرآیندها 

منابع الکترونیکی
           پایگاههای اطلاعاتی                                مجلات الکترونیکی 
منابع الکترونیکی 2 منابع الکترونیکی 14 فیلم سلامت منابع الکترونیکی 5   منابع الکترونیکی 8
منابع الکترونیکی 1 منابع الکترونیکی 16 پورتال کتابخانه  jurnal مجله دانشگاه
منابع الکترونیکی 6 inlm تامین منابع  منابع الکترونیکی 13  منابع الکترونیکی 11
منابع الکترونیکی 12 منابع الکترونیکی 9 آرم3  منابع الکترونیکی 7 ISI
منابع الکترونیکی 3 منابع الکترونیکی 10 منابع الکترونیکی 4  نشریه sci