مراحل انتخاب واحد

 

مراحل انتخاب واحد :

1-  با توجه به اینکه انتخاب واحد مقاطع علوم پایه و فیزیوپاتولوژی اینترنتی می باشد لذا دانشجویان محترم جهت ورود به سامانه خدمات الکترونیکی معاونت آموزشی لازم است ابتدا از طریق آدرس www.kumsstudent.com به سایت خدمات ماشینی وارد شده سپس با کلیک کردن بر روی ورود وارد صفحه اصلی خدمات تحت وب شده که در این صفحه با وارد کردن نام کاربری ( شماره دانشجویی) و کلمه عبور ( شماره شناسنامه ) به شما اجازه ورود داده می شود .

2-  پس از ورود نام کاربری و کلمه عبور در صورت شناسایی شما بعنوان یک کاربر معتبر صفحه ای نمایش داده می شود که در این صفحه دانشجو باید شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی خود را بررسی و در صورت مشاهده هرگونه مغایرت ، مراتب را به آموزش دانشکده اطلاع دهد .

تذکر مهم : هر دانشجو باید بعد از ورود به سیستم با انتخاب گزینه تغییر کلمه عبور اقدام به تغییر کلمه عبور خود نماید. ( لازم به ذکر است که کلمه عبور جدید نباید کمتر از 6 کاراکتر باشد ) . در غیر این صورت آموزش دانشکده هیچگونه تعهدی نسبت به استفاده افراد دیگر از اطلاعات آموزشی شما ندارد.

3-  ارائه دروس : با کلیک بر روی گزینه ارائه دروس وارد صفحه مربوط به دروس ارائه شده که در این صفحه دانشجو باید کد و نام دروس انتخابی خود را یادداشت نماید تا در گام بعدی ( صفحه انتخاب واحد ) از آنها استفاده نماید. همچنین با کلیک کردن بر روی کد درس ، اطلاعات مربوط به دروس ( روز ، ساعت ، نام استاد ، کلاس ) نمایان می شود.

4-  انتخاب واحد : با کلیک بر روی گزینه انتخاب واحد منویی ظاهر میشود که در این صفحه دانشجو کد دروس و کد گروه مربوطه را وارد و گزینه اضافه به لیست را انتخاب نموده تا مشخصات دروس انتخاب شده در فرم موقت قرار گیرد .

جهت حذف دروس از لیست موقت لازم است که ابتدا مربع مقابل هر درس تیک خورده ، سپس گزینه حذف از لیست انتخاب شود.

نکته مهم : پس از وارد کردن دروس در لیست موقت و اطمینان کامل از صحت دروس انتخاب شده باید گزینه ثبت نهایی دروس کلیک تا واحدهای انتخاب شده ثبت شوند.

5-  حذف و اضافه : جهت حذف حداکثر دو درس و اضافه نمودن حداکثر دروس دیگر ( طبق قوانین مربوطه که در قسمت حذف و اضافه آورده شده ) نیز صفحه ای مشابه صفحه انتخاب واحد نمایش داده می شود که دانشجو می تواند با ورود کد درسهای مورد نظر و با انتخاب مربعهای مقابل هر درس حذف و اضافه دروس را انجام دهد .

6-     حذف اضطراری : این صفحه نیز مانند صفحه انتخاب واحد و حذف و اضافه عمل می کند .

7-  رویت کارنامه : دانشجویان می توانند با انتخاب گزینه کارنامه نیمسال یا کارنامه کل، وضعیت تحصیلی خود را مشاهده نمایند.

توجه : در زمان انتخاب واحد به برنامه امتحانات که در تابلو اعلانات نصب شده توجه فرمائید .                  ( مسئولیت تداخل امتحانات در صورت اخذ درس از ترمهای مختلف به عهده دانشجو بوده و برنامه امتحانات به هیچوجه تغییر نخواهد کرد . )

 

·   ( با توجه به ظرفیت آزمایشگاهها و مرکز کامپیوتر دانشکده ) در برنامه ریزی دروس در هر ترم برای دروس عملی چند گروه مختلف درنظر گرفته میشود که دانشجو می بایست جهت گروهبندی و ثبت نام در یکی از گروهها به گروه آموزشی مربوطه مراجعه نماید .

·   کلاس بعضی از دروس گروه معارف اسلامی خانمها و آقایان مجزا بوده و به ترتیب توسط مدرس خانم و آقا تدریس میگردد لذا در زمان انتخاب واحد این دروس میبایست دانشجویان خانم گروه درس 2  و دانشجویان آقا گروه درس 1  را در ستون گروه درس برگ انتخاب واحد قید نمایند .